ANTONÍN BUKOVSKÝ
Již neuvěřitelných 13 let členem kapely Gwalarn. Po dlouhodobé spolupráci s Yvesem Guyelou setrvává i po jeho odchodu do rodné Bretagne coby původní kapelový ( „kelt :) “ ) a udržovatel původního repertoáru i v dnešní novodobé historii kapely jakožto zpěvák a houslista.
Z většího množství hudebních kořenů vyrůstá zřejmně ten nejsilnější z folorního podloží přiživován různojakým hudebním volnomyšlenkářstvím a hudebními inspiracemi mnohdy lidové hudbě nahony vzdálenými.
LIBOR „MIKEŠ“ MIKOŠKA

Libor Mikoška, kterého nikdo nezná jinak než „Mikeše“ je současným a těžko nahraditelným stylotvůrem a na svém postu jen těžko nahraditelným jevištním činitelem. Svojí angažovaností v mnoha brněnských i mimobrněnských kapelách (Narvan, Výlet, Helmutova stříkačka Lidopop, Suzaplay ….) se řadí mezi ikony české hudební převážně rockové scény. Zásadní Mikešovou předností je stylový a hudebně řemeslný nadhled od nichž se odvíjí těžko napodobilelná interpretace keltské hudby kapely Gwalarn.
MILAN „MAXLA“ TRNKA

Jestliže dobrá basa je grunt muziky u kontrabasu Milana „Maxly“ Trnky to platí více než mnohanásobně.
citát: „spíš uhne vlak na rovnéch glajzách než Maxla z rytmu“ jasně vypovídá kdo a jak zodpovídá za rytmicky neotřesitelnou stabilitu soudobého Gwalarnu.
Málokterý muzikant dokáže v sobě skloubit rytmus a kumšt dohromady s předvídavostí a improvizační zralostí do zásadního pojmu – spolehlivost tak, jako to dokáže „Maxla“. Jednoznačně identifikovatelný styl kontrabasové hry, ale i specificky podmanivý zpěv Milana Trnky se stal za dobu jeho hudebně plodného života oporou mnoha hudebních uskupení a nahrávek kapel zvučných jmen zaměřených na wordmusic, bluegrass … až s příklonem k jazzu a vneposlední řadě i na tvormu vlastní. (Anaklety443, Fragment, Drive, Banjogang,… aj., aj., aj. … )